ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 54.rar 185 KB
2 แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 55.rar 160 KB
3 แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 56.xls 33.79 KB
4 แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-57.xls 148 KB
5 แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58.xls 76.29 KB
6 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี59.xls 76.80 KB
7 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี60.zip 881 KB
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2561.pdf 351 KB
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2561-เพิ่มเติม-2.pdf 645 KB
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-2562.pdf 587 KB
11 รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง-วิธีเฉพาะเจาะจง2563.pdf 360 KB
12 รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ-e-GP-ประจำปี-พ.ศ.2564.pdf 642 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com