ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างส่วนราชการ
หมู่บ้านในตำบล
งานงบประมาณ
ข้อมูลต่างๆ
- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลด้านประชากร
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- ผลการพัฒนาท้องถิ่น
- ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- ภารกิจ อำนาจหน้าที่
-ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- โครงสร้างส่วนราชการ
-สำนักปลัด
-กองคลัง
- กองช่าง
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-หน่วยตรวจสอบภายใน
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
- รายชื่อหมู่บ้าน
- ข้อบัญญัติงบระมาณ
-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
-โครงการลดขั้นตอนการให้การสนับสนุนน้ำ
เพื่ออุปโภค -บริโภคแก่ประชาชน
ตำบลแม่ใส

-แผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลา
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชน

 
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากพิจารณาผล

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
1 ผลการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนฯ.pdf 67.62 KB
2 แบบปแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างเมรุ-ม.610-ต.แม่ใส.pdf 496 KB
3 แบบปแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการก่อสร้างเมรุ-ม.5-7-ต.แม่ใส.pdf 482 KB
4 แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง-โครงการปรับปรุงถนนทางเข้า-ศพด.อบต.แม่ใส.pdf 484 KB
5 1.แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ผู้ได้รับการคัดเลือก-หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์-1995.pdf 145 KB
6 2.แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ผู้ได้รับการคัดเลือก-หจก.ธีรดนย์การโยธา.pdf 152 KB
7 3.แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ผู้ได้รับการคัดเลือก-หจก.ธีรดนย์การโยธา.pdf 149 KB
8 แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ผู้ได้รับการคัดเลือก-หจก.-กัปตัน-บิลดิง-แอนด์-ดีซายน์.pdf 161 KB
 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
198 ม.12 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร 0-5488-9909
โทรสาร 0-5488-9908
แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ :
054-889909 ต่อ27
Copy@right 2013 by อบต.แม่ใส
Design by Piatip Poldee:: Programming by Piatip Poldee::: Copyright@2013 All rights reserved
Tel. 0881437085
E-mail ; meet_tip@hotmail.com